opc_loader

Menu

Koninginnenteelt

Koninginnenteelt

Hoe krijg je een zachtaardige honingbij? Dit is een vraag die de imkerij bezig houdt. De genetische verbetering van de honingbij is niet alleen gericht op het verhogen van de honingproductie. Koninginnenteelt is een manier van imkeren die vooral toegepast wordt om zo zachtaardig mogelijke honingbijen te krijgen. Koninginnenteelt is een manier van bijen-kweken waardoor we met speciaal uitgeselecteerde bijen kunnen werken. Als moeder van alle bijen bepaalt de koningin welke eigenschappen zij doorgeeft aan haar nakomelingen. Drie punten in de koninginnenteelt zijn belangrijk: mensvriendelijkheid, honingproductie en vitaliteit.

In de bijenteelt heb je verschillende rassen met uiteenlopende eigenschappen. Het ene volk is meer werklustig dan het andere maar er wordt ook gekeken naar vruchtbaarheid, zwermtraagheid en bestendigheid tegen ziektes. In Nederland wordt het meeste geïmkerd met de Buckfast-bij en de Carnica-bij of een mengeling hiervan. Dit zijn zachtaardige honingbijen die bijzonder aromatische biologische honing kunnen produceren.

Van eitje tot bijtje….

Op het moment dat de koningin haar eitje legt, blijft het 3 dagen een ei.

Daarna komt hieruit een larve, die 6 dagen in het larvestadium blijft. Na het larvestadium volgt het popstadium, dit is voor de koningin 7 dagen, de werkster 12 dagen en de dar 15 dagen.

Het verschil van voeding bepaalt dat uit een bevrucht ei een koningin ontstaat of een werkster. Doordat de larve vanaf de eerste dag tot de dag dat ze zich verpopt, koninginnengelei krijgt van de werksters, groeit hier een koningin uit.

De andere poppen krijgen minder lang koninginnengelei en worden werksters. Zij krijgen vanaf de derde dag een mengsel van nectar en stuifmeel.

De koningin heeft het vermogen om te sturen of ze een onbevrucht of een bevrucht ei legt. Uit een onbevrucht ei komt de dar en heeft dus geen vader! De koningin kan dus regelen of er een dar of een werkster ontstaat.

Voor ons is het belangrijk om zachtaardige honingbijen te kweken op een biologische manier. Wij zetten in op kwaliteit bij de productie van biologische honing en willen op onze bijenvolken niet te veel druk uitoefenen om de kwantiteit omhoog te schroeven. Een gezonde bijenpopulatie is belangrijk voor het behoud van de honingbij en de biodiversiteit.

Wilt u graag gecertificeerde biologische honing kopen? Sinds 2017 is Imkerij Bio bij De Linde door SKAL-gecertificeerd en mogen we als een van de eerste imkerijen in Nederland de Nederlandse Biologische honing verkopen.

U kunt kijken onder SKAL biologische imkerij, hier staat precies beschreven waar wij als Biologische Imkerij aan moeten voldoen.